Siedziba

JOB

 

PROJECT MANAGER

Opis stanowiska:

 • Kompleksowe zarządzanie projektami w zakresie adaptacji wnętrz i przebudowy obiektów typu biura, restauracje, hotele, magazyny na terenie całej Polski
 • Koordynacja i nadzór całego procesu inwestycyjnego na każdym z jego etapów
 • Tworzenie i kontrola harmonogramów i budżetów inwestycji,
 • Organizacja spotkań koordynacyjnych z uczestnikami procesu inwestycyjnego
 • Nadzór nad terminowością i jakością prac budowlanych.
 • Analiza i wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów dotyczących realizacji projektu (technologicznych, jakościowych, projektowych)
 • Bieżąca kontrola i raportowanie terminów, kosztów i przebiegu realizacji prac do inwestora
 • Przygotowanie procedur odbiorowych oraz udział finalnych odbiorach
 • Koordynacja prac związanych z usuwaniem wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru
 • Reprezentowanie firmy w relacjach z Inwestorem, urzędami, instytucjami

Oczekiwania:

 • Wyższe wykształcenie inżynieryjne lub w trakcie studiów
 • Studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami lub znajomość metodyk z zarządzania projektami będą dodatkowym atutem
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku mile widziane
 • Wysokie zdolności interpersonalne oraz organizacyjne
 • Zainteresowanie branżą budowlaną
 • Praktyczna znajomość prawa budowlanego i procedur administracyjnych
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office (mile widziany MS Project)
 • Prawo jazdy kat B
 • Dyspozycyjność
 • Znajomość języka angielskiego min na poziomie komunikatywnym

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres investcover@investover.pl. W tytule maila proszę wpisać PROJECT MANAGE

Oferujemy:

 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Możliwość pogłębienia wiedzy i zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania projektami budowlanymi
 • Możliwość udziału w szkoleniach
 • Współpracę w międzynarodowym środowisku

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail:  investcover@investover.pl

Gwarantujemy:

Pełne wsparcie merytoryczne doświadczonej kadry, pakiet szkoleń oraz wyjątkowo przyjazną atmosferę pracy. Możliwość pogłębienia wiedzy i zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania projektami budowlanymi, współpracę w międzynarodowym środowisku. Atrakcyjne wynagrodzenie wraz z systemem premiowym.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych pracy przez Investcover Eliza i Paweł Gossa s.c. z siedzibą w Kiełpinie, ul. Rolnicza 185e zawartych w niniejszej ofercie pracy na potrzeby bieżącej rekrutacji, a także na potrzeby innych rekrutacji prowadzonych w przyszłości przez firmę Investcover s.c. na takie samo lub zbliżone stanowisko pracy. Zostałam/em poinformowana/y że Administratorem danych jest Investcover Eliza i Paweł Gossa s.c. z siedzibą w Kiełpinie przy ul. Rolniczej 185e, a zasady Polityki prywatności i ochrony danych osobowych są dostępne na stronie internetowej firmy pod adresem: https://investcover.pl/pl/polityka-prywatnosci-i-ochrona-danych-osobowych/

Informujemy, że Administratorem danych jest Investcover Eliza i Paweł Gossa s.c. z siedzibą w Kiełpinie przy ul. Rolniczej 185e, a zasady Polityki prywatności i ochrony danych osobowych są dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem: https://investcover.pl/pl/polityka-prywatnosci-i-ochrona-danych-osobowych/

Dane zbierane są dla potrzeby rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Top