polityka CSR

Polityka CSR ( (Corportate Social Responsibility)  Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw to odpowiedzialność organizacji za jej wpływ na społeczeństwo (def. Komisji Europejskiej z 2011r.)

To inicjatywa, dzięki której firma w swojej filozofii uwzględnia interes społeczny i zachowanie równowagi środowiskowej. Poprzez nawiązanie uczciwych relacji z pracownikami, klientami, właścicielami, inwestorami, dostawcami, konkurencją i społecznością lokalną.

Filary naszej polityki:

  1. Bezpieczeństwo
  2. Środowisko
  3. Klienci
  4. Pracownicy
  5. Społeczność lokalna

Bezpieczeństwo – zapewnienie naszym klientom poczucia bezpieczeństwa i dbałość o ich interes podczas skomplikowanych procesów budowy lub przebudowy obiektów, jest głównym celem naszych działań. Zapewniamy najlepsze wsparcie merytoryczne na każdym etapie inwestycji. Dbamy o bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy.

Środowisko – implementujemy we wszystkich obszarach naszej działalności. Technologie przyjazne środowisku z pełną dbałością o zrównoważone zarządzanie surowcami, racjonalizowanie zużycia wody i segregację odpadów.

Klient – idea partnerstwa jest nam bardzo bliska. Zależy nam, aby zaufanie z naszymi partnerami było obustronne, zawierane umowy są przejrzyste i jasne dla każdej strony. Zwiększamy satysfakcję poprzez podnoszenie jakości, wychodzenie z nowymi pomysłami poprawiającymi naszą komunikację oraz rozszerzamy oferty zgodnie z oczekiwaniami. Działamy etycznie w relacjach ze wszystkimi. Nie akceptujemy działań polegających na obiecywaniu, proponowaniu czy wręczaniu. Żądaniu przyjmowaniu bezpośrednio i pośrednio jakiejkolwiek nienależnej korzyści materialnej, dla nas jak i jakiejkolwiek innej osoby.

Pracownicy – szanujemy naszych pracowników, dlatego budujemy przyjazne miejsce pracy, bo pracownicy są największą wartością naszej firmy. Wdrażamy wysokie standardy zatrudniania pracowników, inwestujemy w rozwój pracowników. Prowadzimy proaktywną politykę zapewniającą dopływ wykwalifikowanej kadry, dbamy o bezpieczeństwo pracowników, zapewniamy elastyczne formy zatrudnienia, staże dla studentów i absolwentów.

Społeczność lokalna – współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami na rzecz potrzebujących jest nam niezmiernie bliska. Wspieramy lokalnych przedsiębiorców, inwestujemy w rozwój ekonomiczny regionu, wspieranie wolontariatu jest nieodłącznym elementem naszych działań.