Are

you

planning

 an

 inwestment

 

related to construction or modernization of facility, or maybe you are thinking about buying a parcel or property, which you wont to adapt to your own needs?

 

We provide services in the field of construction project management, technical consultancy, technical inspections of construction work consulting at the design and execution stage, as well as coordination and supervision of all activities on which the success of the entire investment project depends.

We have experience in planning and implementing construction investments. We provide professional technical and substantive support at every stage of the planned investment

Our clients are both Polish and foreign investors from different industries.

Supported facilities include: office space, shopping malls, industrial facilities, hotels, restaurants, public facilities

 

inwestor zastępczy

Our services

Inwestor zastępczy

Usługi Project Management (zarządzanie projektami) obejmują organizację i koordynację wszelkich działań związanych z realizacją danej inwestycji budowlanej. Zakres naszego wsparcia dostosowywany jest indywidualnie do każdego projektu zależnie od oczekiwań i ...

monitoring bankowy

W przypadku inwestycji realizowanych w całości lub w znacznej części z zewnętrznych źródeł finansowania szczególnie istotnym elementem jest bieżąca kontrola postępu prac ich jakości oraz zgodności z przyjętym harmonogramem i budżetem w odniesieniu do przyjęt...

Audyty techniczne

Przeprowadzamy wielobranżowe przeglądy i audyty obiektów pod kierownictwem profesjonalnych inżynierów z branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, a także drogowej jeśli zachodzi taka potrzeba. ...

Przeglądy okresowe budynków

Kontrola okresowa budynku i poszczególnych instalacji zgodnie z ustawą Prawo Budowlane potwierdzające bezpieczne korzystanie z nieruchomości z punktu wiedzenia technicznego i prawnego.

doradztwo techniczne i projektowe

Świadczymy usługi w zakresie doradztwa technicznego na każdym etapie: projektowym, wykonawczym, a także koordynacji i nadzoru wszelkich działań, od których zależy powodzenie inwestycji.

zarządzenie budową

Mając na uwadze oczekiwania naszych Klientów realizujemy projekty zarówno w formule Project Management z udziałem jednego Generalnego Wykonawcy, jak również w systemie Construction Management gdzie cały proces inwestycyjny podzielony jest na pakiety prac rea...

PROJECT SUPERVISOR / PROJECT MANAGEMENT

As Project Supervisor we manage the investment process on behalf and for the account of the Investor from the beginning to the end. We coordinate all actions necessary for the successful implementation of the investment at the appointed time and budget

more

TECHNICAL DUE DILIGENCE

We conduct cross-industry inspections and audits of facilities under the supervision of professional engineers from construction, sanitation, electric. The result of audit is Technical Due Diligence report

more

TECHNICAL AND DESIGN CONSULTANCY

We provide services in the field of technical consultancy at every stage: design, executive, as well as coordination and supervision of any action, on which the success of investment depends

more

BANKING SUPERVISION

Monitoring and reporting the progress of work conformity to the approved schedule commissioned by the creditor or other institution responsible for financing the investment

more

INTERIM REVIEW OF BUILDINGS

Intermin review of building and individual installations in accordance with The Building Code confirming safe use of the property

more

CONSTRUCTION MANAGEMENT

Technical and qualitative supervision of investment. Coordination of subcontractors, when one of the General Contractors is absent

more