Planujesz_inwestycje
PLANNING AN INVESTMENT?
LOOKNG FOR A TRUSTED PARTNER?
Inwestor zastępczy. Zarządzanie projektami.
FEEL THE SUPPORT
WE CARRY OUT COMPLEX CONSTRUCTION PROJECTS
Inwestor zastępczy. Zarządzanie projektami.
WE CONDUCT YOUR INVESTMENT
FROM THE BEGINNING TO THE END
Inwestor zastępczy. Zarządzanie projektami.
GAIN TIME
TO DEVELOP YOUR STRATEGIC BUSINESS
Inwestor zastępczy. Zarządzanie projektami.
SAFELY TO THE TARGET
WITH US YOU WILL OVERCOME ALL THE BENDS
Inwestor zastępczy. Zarządzanie projektami. baner główny
Investcover
WE CONNECT INVESTMENTS LINKS

Our services

Inwestor zastępczy /Project Management

Usługi Project Management (zarządzanie projektami) obejmują organizację i koordynację wszelkich działań związanych z realizacją danej inwestycji budowlanej. Zakres naszego wsparcia dostosowywany jest indywidualnie do każdego projektu zależnie od oczekiwań i potrzeb klientów, a także specyfiki danego przedsięwzięcia.(...)

monitoring bankowy

W przypadku inwestycji realizowanych w całości lub w znacznej części z zewnętrznych źródeł finansowania szczególnie istotnym elementem jest bieżąca kontrola postępu prac ich jakości oraz zgodności z przyjętym harmonogramem i budżetem w odniesieniu do przyjęt...

Audyty techniczne

Przeprowadzamy wielobranżowe przeglądy i audyty obiektów pod kierownictwem profesjonalnych inżynierów z branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, a także drogowej jeśli zachodzi taka potrzeba. ...

Przeglądy okresowe budynków

Kontrola okresowa budynku i poszczególnych instalacji zgodnie z ustawą Prawo Budowlane potwierdzające bezpieczne korzystanie z nieruchomości z punktu wiedzenia technicznego i prawnego.

doradztwo techniczne i projektowe

Świadczymy usługi w zakresie doradztwa technicznego na każdym etapie: projektowym, wykonawczym, a także koordynacji i nadzoru wszelkich działań, od których zależy powodzenie inwestycji.

zarządzenie budową

Mając na uwadze oczekiwania naszych Klientów realizujemy projekty zarówno w formule Project Management z udziałem jednego Generalnego Wykonawcy, jak również w systemie Construction Management gdzie cały proces inwestycyjny podzielony jest na pakiety prac rea...

PROJECT SUPERVISOR / PROJECT MANAGEMENT

As Project Supervisor we manage the investment process on behalf and for the account of the Investor from the beginning to the end. We coordinate all actions necessary for the successful implementation of the investment at the appointed time and budget

more

TECHNICAL DUE DILIGENCE

We conduct cross-industry inspections and audits of facilities under the supervision of professional engineers from construction, sanitation, electric. The result of audit is Technical Due Diligence report

more

TECHNICAL AND DESIGN CONSULTANCY

We provide services in the field of technical consultancy at every stage: design, executive, as well as coordination and supervision of any action, on which the success of investment depends

more

BANKING SUPERVISION

Monitoring and reporting the progress of work conformity to the approved schedule commissioned by the creditor or other institution responsible for financing the investment

more

INTERIM REVIEW OF BUILDINGS budynków

Intermin review of building and individual installations in accordance with The Building Code confirming safe use of the property

more

CONSTRUCTION MANAGEMENT

Technical and qualitative supervision of investment. Coordination of subcontractors, when one of the General Contractors is absent

more

INVESTCOVER is a company born of passion for supporting projects related to various types of construction investments.  over twenty years of experience in the industry, several hundred successful investments, with a total area of nearly half a million square meters, as well as high sense of responsibility for the successful implementation of each project are just some of our features. Each project is treated by us individually and with full commitment. We provide our clients with expert technical and design advice at every stage of the implementation of the investment. Thanks to years of gaining knowledge and experience, we are able to predict and reduce many risk factors,  

OFFICE SPACE

OFFICE SPACE

Construction, modernization of the office buildings, adapting to tenant requirement - FIT OUT supervision.

more

INFRASTRUCTURE

INFRASTRUCTURE

Contruction and reconstruction of infrastructure- transformer station, water supply networks, roads, carparks, ventilation, air-conditioning, CCTV, BMS systems

more

HOTELS / RESTAURANTS

HOTELS / RESTAURANTS

Construction, repairs, adapting existing facilities for hotels with restaurant and recreational parts

more

MEDICAL FACILITIES

MEDICAL FACILITIES

Contruction of modern medical facilities- hospitals, Health Care centres, wellness clinics

more

COMMERCIAL AREAS

COMMERCIAL AREAS

Shopping malls, retail parks, construction or adaptation of premises for store chains

more

WAREHOUSES

WAREHOUSES

Construction and modernizations of halls, factories and other facilities with complex and specialized infrastructure

more

TECHNICAL DUE DILIGENCE

TECHNICAL DUE DILIGENCE

The analyse of technical condition of building with associated infrastructure

more

other

other

Public utility buildings, facades, car parks, soil stabilization

more

IC news

our partners