AUDYT TECHNICZNY NIERUCHOMOŚCI

dla FINARTO INVESTMENTS S.A.

Investcover s.c. wykonał audyt techniczny budynku handlowo – usługowego CENTRUM HEFFNERA na zlecenie Inwestora planującego zakup przedmiotowej Nieruchomości.

Projekt realizowany w trzech fazach:

Faza I – weryfikacja techniczna obiektu

Faza II – analiza stanu budynku, przeprowadzenie badań i czynności kontrolnych wynikających z audytu

Faza III – przygotowanie planu inwestycyjnego

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 5,500m2

LOKALIZACJA: SOPOT

ZAKRES USŁUG:

  • Analiza i weryfikacja dokumentacji wykonawczej i powykonawczej
  • Analiza dokumentacji eksploatacyjnej
  • Analiza techniczna budynku we wszystkich branżach: ogólnobudowlanej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, niskoprądowej i bezpieczeństwa pożarowego
  • Ocena stanu energochłonności obiektu, w tym inspekcja kamerą termowizyjną
  • Określenie budżetów inwestycyjnych związanych z wyszczególnionymi w raporcie usterkami i problemami technicznymi
  • Przygotowanie planu inwestycyjnego