Nasze Realizacje

Budowa, modernizacja biurowców, dostosowanie powierzchni na potrzeby najemców – nadzór FIT-OUT

Budowa,  remonty, dostosowanie istniejących obiektów na potrzeby hotelowe wraz z częścią restauracyjną i rekreacyjną

Galerie, parki handlowe, budowa lub dostosowanie lokali na potrzeby sieci sklepów

Analiza stanu technicznego obiektu i infrastruktury wraz ze sporządzeniem szczegółowego raportu

Budowa i przebudowa infrastruktury – trafostacje, sieci wodociągowe, drogi, parkingi, systemy wentylacji, klimatyzacji, CCTV, BMS i inne

Budowa nowoczesnych placówek medycznych – szpitale, przychodnie, kliniki odnowy biologicznej, specjalistyczne laboratoria i centra naukowe

Budowa i modernizacja hal, fabryk oraz innych obiektów o złożonej i specjalistycznej infrastrukturze

Obiekty użyteczności publicznej,  osiedla mieszkaniowe, 
elewacje, parkingi, wzmocnienia gruntów i inne

Jeśli możesz sobie coś wyobrazić, my pomożemy to wybudować.