Projekt Monitor

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrześni

Investcover s.c. jako Projekt Monitorem odpowiada za budowę osiedla składającego się z budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budowa obejmuje 2 budynki o łącznej ilości 100 mieszkań oraz 150 miejsc parkingowych na parkingu zewnętrznym.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 1 676 m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ:  4 800 m2

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA:  6 690 m2

LOKALIZACJA: Września

ZAKRES USŁUG:

  • Weryfikacja dokumentacji technicznej
  • Sprawdzenie merytoryczne projektu
  • Wsparcie merytoryczne Inwestora
  • Nadzór nad pracami budowlanymi we wszystkich branżach
  • Odbiory, przeglądy i inspekcje prac na budowie pod względem jakości prac poprawności i stosowania przepisów BHP i ppoż
  • Raportowanie dla potrzeb Inwestora
  • Ocena i weryfikacja Harmonogramu Inwestycji, oraz monitorowanie postępu prac
  • Weryfikowanie poprawności wprowadzanych zmian
  • Monitorowanie i kontrola stosowanych materiałów budowlanych