PID POLSKA

Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego

Investcover jako Inwestor Zastępczy przy budowie Centrum Badawczo Rozwojowe PID Polska.

Celem powstania CBR jest realizacja projektów badawczych i rozwojowych w zakresie przemysłowego i profesjonalnego zastosowania detektorów metali oraz detektorów rentgenowskich.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE

POWIERZCHNIA: 1,800 m2

LOKALIZACJA: Stojadła

ZAKRES USŁUG:

 • Weryfikacja dokumentacji projektowej
 • Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór Generalnego Wykonawcy
 • Negocjacje i uzgodnienie warunków współpracy z wybranym przez Inwestora generalnym wykonawcą
 • Uzgodnienie wraz z Inwestorem finalnego budżetu inwestycji
 • Koordynacja procesu budowy wraz z nadzorem inspektorskim we wszystkich branżach
 • Bieżące monitorowanie prac budowlanych i instalacyjnych
 • Nadzór i kontrola budżetu realizowanej inwestycji
 • Organizacja wewnętrznych odbiorów technicznych w poszczególnych branżach
 • Organizacja procesu odbiorowego związanego z oddaniem obiektu do użytkowania
 • Weryfikacja dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji eksploatacji obiektu
 • Rozliczenie inwestycji we współpracy z wykonawcami i Inwestorem
 • Przygotowanie inwestycji z przekazaniem obiektu do eksploatacji

Wznoszenie konstrukcji hali nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego to ważny i efektowny moment inwestycji. Na tym etapie widać już rozmiary i kształt nowopowstającego obiektu. Równolegle prowadzone są prace związane z budową części socjalno-biurowej, gdzie również wiele się dzieje. Inspektorzy nadzoru monitorujący budowę pod kątem jakości i zgodności z projektem czuwają nad bezpieczeństwem inwestycji. Podobnie jak członkowie zespołu, którzy odpowiadają za  zarządzanie całym procesem. Finanse, harmonogram i koordynację wszystkich działań w imieniu i na rzecz Inwestora.  Dużo się dzieję i wszyscy bardzo intensywnie pracują, aby z sukcesem zakończyć ten projekt. 

Realizacja prac związanych ze wzmacnianiem gruntu pod nową halę oraz przygotowaniem stóp oraz płyty fundamentowej. 

 Przygotowując teren pod budowę nowego Centrum Badawczo Rozwojowego PID POLSKA okazało się, że pod ziemią znajdują się fundamenty starej Fabryki Wyrobów Metalowych w Stojadłach, których rozmiary zaskoczyły wszystkich. To tylko jeden z przykładów jakie niespodzianki czekają na Inwestorów podczas realizacji inwestycji. W takich momentach wsparcie zespołu inżynierów INVESTCOVER, którzy czuwają nad prawidłowym przebiegiem całej inwestycji nabiera szczególnego znaczenia.