Przeglądy okresowe budynków

Budynki jak ludzie i samochody starzeją się. Dlatego konieczne są okresowe przeglądy infrastruktury i instalacji budynku. Prawo budowlane określa obowiązki właścicieli i zarządców budynków jak i kary które mogą ponieść za uchylenia w ich zarządzaniu.

Celem przeglądów gwarancyjnych jest wychwycenie wszelkich usterek wymagających naprawy przed upływem okresu gwarancyjnego, co pozwala na wyegzekwowanie zobowiązań generalnego wykonawcy względem Inwestora, a tym samym generuje oszczędności i zapewnia należyty standard techniczny obiektu.

Na życzenie Inwestora jesteśmy również w stanie zweryfikować, czy lista usterek wychwyconych w trakcie kontroli została usunięta przez wykonawcę w należyty sposób.

W ramach przeglądów okresowych pomagamy w utrzymaniu należytego stanu technicznego budynku ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo, kontrolę jego zużywania się.  Na podstawie analizy jesteśmy w stanie oszacować budżet remontowy i zaplanować harmonogram niezbędnych działań w dogodnym czasie.

Ustawa określa częstotliwość i rodzaj przeglądu w zależności od przeznaczenia budynku, jego powierzchni, a każda kontrola wraz z odpowiednimi protokołami, ekspertyzami , ocenami i wnioskami powinna być odnotowana w księdze obiektu budowlanego.

Celem takiej oceny jest zapewnienia efektywnego zarządzania obiektem, a także umożliwienie podejmowania decyzji o niezbędnych modernizacjach zapewniających utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym dostosowanym do bieżących przepisów prawnych.