Monitoring Bankowy

W przypadku inwestycji realizowanych w całości lub w znacznej części z zewnętrznych źródeł finansowania szczególnie istotnym elementem jest bieżąca kontrola postępu prac ich jakości oraz zgodności z przyjętym harmonogramem i budżetem w odniesieniu do przyjętego planu.  Obiektywna i rzetelna ocena na temat przebiegu inwestycji zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi, finansowymi i terminowymi pozwala na minimalizację ryzyka kredytowego.

Usługa Bankowego Inspektora Nadzoru skierowana jest do banków oraz instytucji finansowych, które finansują przedsięwzięcia budowlane, a także inwestorów pozyskujących środki z tychże źródeł, którzy oczekują pełnej i rzetelnej wiedzy na temat rzeczowo – finansowego zaawansowania postępu prac na każdym etapie realizacji projektu.