Doradztwo techniczne i projektowe

Gdy pojawi się pomysł inwestycji budowlanej, Inwestor musi zmierzyć się z wieloma często nieznanymi problemami.

Oferujemy kompleksowe wsparcie techniczne i merytoryczne na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Już na etapie pojawienia się samej koncepcji, pomysłu jesteśmy w stanie opracować wytyczne techniczne dla planowanej inwestycji. Wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas realizacji nietypowych projektów pozwala na określenie materiałów wyjściowych dla projektu. Na dalszym etapie jest to podstawa dla biura projektowego do przygotowania koncepcji inwestycji, a w dalszej kolejności opracowania projektu budowlanego i wykonawczego. Efektem tych działań jest zoptymalizowanie czasu trwania procesu projektowego i wprowadzenie odpowiednich rozwiązań technicznych już na początku jego trwania.

Dla istniejącej dokumentacji projektowej jesteśmy w stanie przeprowadzić proces szczegółowej weryfikacji pod kątem przewidzianych rozwiązań. Analiza techniczna pozwala na określenie poprawności zastosowanych technologii pod kątem realizacyjnym, wizerunkowym oraz eksploatacyjnym. Zdobyte przez lata doświadczenie umożliwia wskazanie rozwiązań zamiennych pozwalających wprowadzić zmiany funkcjonalne i użytkowe oraz wpływające na optymalizację kosztów przedmiotowej inwestycji.  

 Doradztwo techniczne w zakresie nowoczesnych rozwiązań i technologii. Doradztwo techniczne to nie tylko analiza dokumentacji technicznej oraz specyfikacji materiałowej znanych już na rynku produktów. W przypadku nowych technologii we współpracy z Inwestorem decydujemy o sprawdzeniu procesów produkcji planowanych do zastosowania urządzeń lub materiałów wykończeniowych. W zakresie realizowanej usługi dokonujemy analizy technologii czy sposobu obróbki materiałów w cyklu produkcyjnym co pozwala na sprawdzenie ich właściwości i potwierdzenie zasadności zastosowania.

Wsparcie i wiedza ekspertów pozwala osiągnąć lepsze rezultaty w krótszym czasie, a często generuje także wymierne oszczędności finansowe.