PARK HANDLOWY KEYA

Przygotowanie procesu inwestycyjnego

Jako Inwestor Zastępczy INVESTCOVER odpowiada za zarządzanie całością zadań mających na celu przygotowanie inwestycji i uzyskanie pozwolenia na budowę parku handlowego, który ma powstać w Giżycku.

Charakterystyka obiektu:

Obiekt składający się z 6 lokali handlowych wraz z układem drogowym wewnętrznym, parkingami, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

POWIERZCHNIA: 5,100 m2

LOKALIZACJA: Giżycko

ZAKRES USŁUG:

  • Zarządzanie i koordynacja wszystkich działań w imieniu i na rzecz Inwestora
  • Przygotowywanie i przeprowadzanie procesów przetargowych na wybór poszczególnych projektantów i wykonawców, m.in.: przebudowy i likwidacji istniejących sieci, inwentaryzacji zieleni, parku handlowego
  • Przeprowadzanie negocjacji i uzgadnianie warunków współpracy z poszczególnymi projektantami i wykonawcami oraz przygotowywanie umów
  • Nadzór i monitoring procesów projektowych i wykonawczych
  • Występowanie z niezbędnymi wnioskami do wszelkich urzędów, instytucji, gestorów mediów na etapie całego procesu przygotowawczego inwestycji
  • Nadzór i koordynacja działań związanych z przeprowadzeniem niezbędnych uzgodnień z lokalnymi urzędami, instytucjami, gestorami mediów
  • Współpraca bieżąca z inwestorem, projektantami, wykonawcami, urzędami, instytucjami, gestorami mediów
  • Organizacja odbiorów technicznych
  • Kontrola kosztów