EQUINITY SERVICES

Adaptacja powierzchni biurowej

Koordynacja i nadzór techniczny procesu adaptacji powierzchni w imieniu najemcy powierzchni w nowym budynku biurowym. Szacunkowa wartość projektu około 10 mln PLN netto. 

POWIERZCHNIA: 2,500 m2

LOKALIZACJA: Kraków

ZAKRES USŁUG:

  • Doradztwo techniczne i projektowe na etapie uzgodnień technicznych
  • Konsultacja umowy najmu w zakresie warunków technicznych realizacji inwestycji
  • Opracowanie budżetu inwestycji
  • Weryfikacja dokumentacji projektowej
  • Nadzór realizacji inwestycji
  • Kontrola kosztów
  • Współpraca bieżąca z urzędami, projektantem, developerem i inwestorem
  • Wielobranżowy nadzór techniczny
  • Organizacja procesów odbiorowych
  • Rozliczenie projektu