CRODA POLSKA

Przebudowa powierzchni biurowej

Powierzchnia poddana adaptacji była dość specyficzna. Występowały w niej różne wysokości pomieszczeń, utrudniony był dostęp do szachtów i instalacji budynkowych, co dodatkowo stawiało wyzwania na etapie projektowym i później w czasie prowadzenia prac budowlanych. Ponadto na etapie realizacji okazało się, że jedna ze ścian planowanych do usunięcia okazała się być konstrukcyjną i nie było możliwości jej wyburzyć. 

Dzięki wsparciu technicznemu ze strony INVESTCOVER udało się znaleźć właściwe rozwiązanie konstrukcyjne i spełnić oczekiwania Inwestora.

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 450 m2

LOKALIZACJA: Kraków

ZAKRES USŁUG:

  • Koordynacja i nadzór technicznych kompleksowej przebudowy powierzchni biurowej w istniejącym biurowcu BUMA SQUARE
  • Koordynacja procesu projektowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę dla przedmiotowej powierzchni
  • Koordynacja procesów przetargowych na wybór wykonawców i dostawców
  • Negocjacje warunków kontraktowych
  • Uzgodnienie budżetu inwestycji i kontrola kosztów
  • Współpraca bieżąca z wykonawcami, Inwestorem i najemcą
  • Nadzór inwestorski wszystkich procesów odbiorowych
  • Rozliczenie projektu