MAZOWIECKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRII

Budowa przychodni medycznej

Koordynacja budowy Przychodni Medycznej w ramach inwestora zastępczego na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii przy ul. Koszykowej 79A w Warszawie

Inwestycja współfinansowana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 3,000 m2

LOKALIZACJA: Warszawa

ZAKRES USŁUG:

  • Koordynacja procesu budowy,
  • Kontrola harmonogramu i jakości prowadzonych prac,
  • Nadzór procesu zmian projektowych,
  • Rozliczenia budżetu inwestycji zgodnie z wymogami Urzędu Marszałkowskiego wraz z kontrolą  kosztów,
  • Wsparcie podczas organizacji przetargów,
  • Koordynacja procesów odbiorowych,
  • Rozliczenie inwestycji.

Relacje z uroczystego otwarcia Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie:

https://www.se.pl/wiadomosci/polska/mazowieckie-centrum-neuropsychiatrii-w-warszawie-juz-pomaga-najmlodszym-pacjentom-polskim-i-ukrainskim-aa-L4Uy-6rdE-VzM6.html

https://www.wwl24.pl/mazowieckie-centrum-neuropsychiatrii-w-warszawie-w-nowej-odslonie/

https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/aktualnosci/otwarcie-centrum-pomocy-psychiatrycznej-dla-najmlodszych

https://grodzisknews.pl/mazowieckie-centrum-neuropsychiatrii-w-warszawie-w-nowej-odslonie/

 

Wnętrza gotowe do meblowania 

Postęp prac na budowie największego na Mazowszu ośrodka medycznego, którego celem jest pomoc dzieciom w zakresie neuropsychiatrycznym.  

Budowa największej na Mazowszu kliniki neuropsychiatrii niesie za sobą wiele wyzwań natury technicznej i organizacyjnej. Już sama lokalizacja inwestycji determinuje konieczność współpracy z wieloma interesariuszami projektu takimi jak na przykład Politechnika Warszawska czy Służby Bezpieczeństwa – będący w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanej inwestycji. Wsparcie merytoryczne ekspertów Investcover, którzy dysponują odpowiednią wiedzą nie tylko techniczną, ale także związaną z procedurami urzędowymi jest w tym przypadku szczególnie pomocne.