DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM SPORTU JAKUSZYCE

Niezależny Doradca Techniczny

Monitoring bankowy inwestycji, która obejmuje budowę najnowocześniejszego centrum sportowego na Dolnym Śląsku prowadzony na zlecenie Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A.

Jako Niezależny Doradca Techniczny  firma Investcover  była odpowiedzialna za okresowe przedstawianie raportów z postępu prac oraz analizy dokumentacji i oceny budżetu Projektu.  Monitoring inwestycji prowadzony na potrzeby instytucji współfinansujących ten projekt – bank BGK i PKO BP.

 Charakterystyka obiektu:

Obiekt kubaturowy, składający się z czterokondygnacyjnego budynku zaplecza sportowego o powierzchni użytkowej 8 278,89 m2 i kubaturze brutto 76 577,15 m3 oraz zagłębiony w gruncie budynek zaplecza technicznego i parkingu podziemnego o powierzchni użytkowej 7 792,71 m2 i kubaturze brutto 44 901,13 m3. Zagospodarowanie ok. 55 tysięcy m2 terenu, z czego ponad 27 tysięcy m2 zostanie przygotowane pod nawierzchnie sportowe.

POWIERZCHNIA: 22.000 m2

LOKALIZACJA: Jakuszyce 

ZAKRES USŁUG:

 • Monitorowanie prawidłowości realizacji Projektu i przygotowanie raportów obejmujących:
  • Raport wstępny
  • Raport okresowe
  • Raport końcowy
 • Ocena budżetu Projektu i harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu
 • Ocena stanu przygotowania Projektu w zakresie organizacyjnym, rzeczowym i kontraktowym
 • Ocena ubezpieczenia Projektu i robót z nim związanych
 • Potwierdzenie prawidłowości wpisów w dzienniku budowy;

Kontrola na budowie

Kontrola na budowie