BIUROWIEC BUMA SQUARE

Koordynacja działań związanych z hydroizolacją obiektu

BUMA SQAURE to kompleks biurowy w Krakowie składający się z kilku połączonych ze sobą budynków o łącznej powierzchni około 28.000m2. Działając na zlecenie właściciela obiektu firma INVESTCOVER odpowiadała za nadzór i kompleksową obsługę wszystkich inwestycji realizowanych na obiekcie. Jedną z nich były prace związane z hydroizolacją budynków.

Zespół INVESTCOVER przeprowadził cały projekt – począwszy od inwentaryzacji i określenia szczegółowego zakresu prac które należy wykonać, poprzez określenie budżetu i harmonogramu, organizację procesu przetargowego, wybór wykonawcy oraz negocjacje umowy, a skończywszy na nadzorowaniu prac wykonawczych.

 

POWIERZCHNIA: 28,000m2

LOKALIZACJA: Kraków

ZAKRES PRAC:

 1. Wykonanie uszczelnień fasady słupowo-ryglowej oraz elewacji wentylowanej w kolejnych etapach:
  • demontaż istniejących obrzeży i kostki brukowej
  • odkopanie i oczyszczenie ścian fundamentowych
  • gruntowanie i równanie ścian tynkiem cementowym
  • wykonanie hydroizolacji w technologii Weber Deitermann Superflex
  • zabezpieczenie hydroizolacji przed uszkodzeniem mechanicznym folią kubełkową oraz styropianem
  • zasypanie fundamentów z zagęszczeniem
  • odtworzenie opaski i/lub chodników z kostki brukowej wraz z odtworzeniem terenów zielonych
 2. Odtworzenie izolacji poziomej metodą iniekcji
  • wywiercenie i odpylenie otworów,
  • wykonanie iniekcji – odtworzenie przepony poziomej
  • zasklepienie otworów zaprawą bezskurczową.
  • uszczelnienie ściany mikrozaprawą uszczelniającą
 3. Uszczelnienie przejść rurowych i kablowych