BIUROWIEC BUMA SQUARE

CCTV – Koordynacja procesu przebudowy systemu telewizji przemysłowej i systemu monitoringu

Firma Investcover była odpowiedzialna za organizację i nadzór procesu przebudowy systemu telewizji przemysłowej CCTV (Closed Circuit TeleVision) oraz centrum monitoringu, w którym odbywa się kontrola i nadzór nad bezpieczeństwem najemców i osób przebywających, w kompleksie biurowym Buma Square w Krakowie.

Projekt rozpoczęto od analizy deficytów i ułomności istniejącego systemu tak by zapewnić pełne pokrycie monitorowanego terenu w trybie dziennym i nocnym. Przeprowadzono wizję lokalną wraz z koordynatorem ochrony i obsługą techniczną budynku. Następnie został zorganizowany przetarg w ramach którego przeanalizowano i przetestowano kilka dostępnych na rynku systemów.  Na podstawie analizy zebranych ofert i przeprowadzonych testów opracowany został finalny projekt całego systemu CCTV.

W ramach projektu zrealizowano następujący zakres prac:

  • Instalacja ponad 80 kamer na zewnątrz i wewnątrz obiektu a także na terenie parkingu oraz na dachach kompleksu biurowego
  • Kompleksowa przebudowa centrum monitoringu, które zostało wyposażone w nowoczesne rejestratory oraz monitory, pozwalające na dokładne śledzenie i rejestrowanie zdarzeń na terenie całego obiektu, z możliwością cofnięcia historii nawet do dwóch tygodni wstecz.
  • Instalacja nowej centrali przeciwpożarowej wraz z centralnym wyłącznikiem prądu. Po wykonaniu inwentaryzacji czujek dymowych systemu SAP w całym obiekcie zostały zainstalowane dodatkowe czujki tak by dostosować budynek do obowiązujących norm.
  • Instalacja systemu video-domofonów wraz z kontrolą dostępu –  przy wszystkich wejściach do obiektu