BIUROWIEC BUMA SQUARE

Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Koordynacja procesu przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z połączeniem nowym wodociągiem istniejących sieci wodociągowych biegnących w ulicach Łagiewnicka i Wadowicka.

 

Łączna długość przebudowanej sieci WOD-KAN:  2,000 mb.

LOKALIZACJA: Kraków

ZAKRES USŁUG:

  • Opracowanie budżetu inwestycji
  • Organizacja procesów przetargowych na wybór projektantów, wykonawców i dostawców
  • Negocjacje warunków kontraktowych
  • Koordynacja i nadzór inwestorski prac oraz współpraca z lokalną administracją i gestorami mediów
  • Kontrola budżetu i harmonogramu
  • Organizacja procesów odbiorowych
  • Rozliczenie projektu