BIUROWIEC BUMA SQUARE

Przebudowa instalacji elektrycznych

Koordynacja procesu przebudowy sieci instalacji średnio i niskonapięciowych na terenie nieruchomości.

W ramach projektu przebudowane zostało istniejące zasilanie obiektów wraz z trafostacją, rozdzielnicami głównymi budynków oraz dostawą i uruchomieniem generatora prądotwórczego.

LOKALIZACJA: Kraków

ZAKRES USŁUG:

  • Negocjacje warunków technicznych do umowy najmu,
  • Nadzór procesu projektowego wraz z uzgodnieniem budżetu inwestycji,
  • Kontrola kosztów,
  • Nadzór inwestorski wszystkich prac związanych z przebudową powierzchni,
  • Organizacja procesów odbiorowych,
  • Rozliczenie projektu