Infrastruktura

WSZECHSTRONNA WIEDZA INŻYNIERYJNA. WSPÓŁPRACA Z GESTORAMI MEDIÓW. PRZEKŁADKI ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI.

Wraz z budową nowych obiektów lub przebudową istniejących konieczna jest często ingerencja w infrastrukturę nie związaną bezpośrednio z samym budynkiem. W niektórych sytuacjach konieczna jest modernizacja istniejącej infrastruktury budynkowej, by dostosować ją do nowych wymogów bezpieczeństwa i eksploatacji.

Dzięki wiedzy i doświadczeniu wiemy jak dobrać optymalne rozwiązania techniczne dla naszych klientów i jak załatwić wszelkie formalności, aby sprawnie i skutecznie wdrożyć proponowane rozwiązania. Znamy obostrzenia prawne, wymagania i procedury urzędowe związane z uzyskaniem stosownych pozwoleń np. w celu likwidacji lub przełożenia istniejących elementów infrastruktury technicznej.