RESTAURACJA SPACJA

Przebudowa powierzchnii wraz zapleczem kuchennym

Koordynacja i nadzór inspektorski procesu adaptacji powierzchni na potrzeby dwóch zapleczy restauracyjnych i czterech restauracji.

POWIERZCHNIA (zaplecze + część wydawcza):  500 m2

LOKALIZACJA: Kraków

ZAKRES USŁUG:

  • Nadzór procesu projektowego wraz z analizą dokumentacji projektowej
  • Uzgodnienie budżetu inwestycji
  • Negocjacje warunków kontraktowych z wykonawcami oraz kontrola kosztów
  • Nadzór inwestorski wszystkich prac związanych z aranżacją powierzchni
  • Koordynacja dostaw
  • Organizacja procesów odbiorowych
  • Rozliczenie projektu