HOTEL ANDERSIA

Audyt techniczny nieruchomości

Wielobranżowy przegląd techniczny obiektu wraz z opracowaniem raportu Technical Due Diligence z wytycznymi dla właściciela na temat zakresu niezbędnych napraw, modernizacji i remontów oraz oszacowaniem kosztów i wstępnego harmonogramu realizacji inwestycji.

Charakterystyka obiektu: czterogwiazdkowy hotel klasy biznes liczący 12 pięter oraz 171 pokoi. Zawiera dodatkowo strefę wellness-spa oraz wielofunkcyjne centrum konferencyjne, dla klientów biznesowych.


POWIERZCHNIA: 12,000 m2


LOKALIZACJA: Poznań

Zakres zlecenia obejmował:

  • Audyt techniczny powierzchni budynku wraz z infrastrukturą techniczną (w tym basen, SPA)
  • Określenie nakładów inwestycyjnych niezbędnych do utrzymania standardów przewidzianych dla tej klasy obiektów hotelowych
  • Analiza dokumentacji historycznej w tym przegląd dokumentów: książka obiektu, książki serwisowe urządzeń i wyposażenia itp.
  • Analiza istniejącej infrastruktury technicznej pod kątem konieczności wymiany oraz ograniczenia kosztów eksploatacyjnych
  • Weryfikacja obiektu pod kątem bezpieczeństwa pożarowego w odniesieniu do aktualnie obowiązujących przepisów