BUDOWA HUTY SZKŁA

Nadzór Inwestorski Projektu

Nadzór Inwestorski Projektu podczas budowy nowoczesnego zakładu przemysłowego Huty Szkła

 

Projekt realizowany w technologii BIM

POWIERZCHNIA: 11 000 m2

LOKALIZACJA: Wyszków

ZAKRES USŁUG:

 • Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór Generalnego Wykonawcy
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej
 • Monitoring zespołu projektowego w ramach procedur administracyjnych
 • Wsparcie techniczne na etapie przygotowania i uruchomienia inwestycji
 • Nadzór działań związanych z uruchomieniem budowy
 • Wsparcie merytoryczne Inwestora w zakresie działań na styku z urzędami i organami administracji publicznej
 • Nadzór inwestorski prac  we wszystkich branżach: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i drogowej
 • Analiza i akceptacja dokumentacji technicznej, rozwiązań zamiennych, rysunków warsztatowych i kart materiałowych
 • Bieżąca kontrola i weryfikacja protokołów zaawansowania robót w ramach rozliczeń z poszczególnymi wykonawcami
 • Udział w spotkaniach koordynacyjnych
 • Nadzór procesu przygotowania inwestycji do odbioru
 • Nadzór rozruchów instalacji w ramach procedur odbiorowych
 • Udział w odbiorach częściowych i końcowych
 • Bieżące doradztwo techniczne podczas realizacji inwestycji,
 • Weryfikacja dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonych prac w zakresie uzgodnionym z Inwestorem,
 • Identyfikacja ryzyk w zakresie BHP i PPOŻ i bieżące raportowanie do Inwestora