URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Audyt techniczny budynku biurowego

Audyt techniczny biurowca wraz z infrastrukturą techniczną (urządzenia oraz instalacje).

Opracowanie raportu Technical Due Diligence wskazującego aktualny stan ilościowy i techniczny wraz z określeniem stopnia wyeksploatowania poszczególnych składowych elementów urządzeń i instalacji, oraz przedstawiający stosowne rekomendacje w oparciu o najlepszą wiedzę techniczną i doświadczenie, dotyczące dalszego postępowania mającego na celu utrzymanie wszystkich funkcji użytkowych budynku w należytym standardzie, zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami.

POWIERZCHNIA: 5,700 m2

LOKALIZACJA: Warszawa

Audyt techniczny budynku biurowego