POLEKO BUDOWNICTWO

Audyt techniczny budynku biurowego

Audyt techniczny nieruchomości wraz z opracowaniem szczegółowego raportu Technical Due Diligence.

Obiekt składający się z dwóch części zabytkowego skrzydła stanowiącego niegdyś samodzielny budynek i współcześnie dobudowanego nowoczesnego budynku. Audyt obejmował obie części nieruchomości, część parkingów podziemnych oraz tereny zewnętrzne w tym: ogrodzenie, drogi, chodniki, mała architektura, zagospodarowanie.

ZAKRES USŁUG:

  • Analiza i weryfikacja dokumentacji wykonawczej i powykonawczej
  • Analiza dokumentacji eksploatacyjnej
  • Analiza techniczna budynku we wszystkich branżach: ogólnobudowlanej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, niskoprądowej i bezpieczeństwa pożarowego;
  • Ocena stanu energochłonności budynku
  • Ocena pod kątem bezpieczeństwa pożarowego w odniesieniu do aktualnych przepisów,
  • Weryfikacja zrealizowanych fit-outów
  • Określenie budżetów remontowych na  kolejne lata eksploatacji

POWIERZCHNIA: 1,600m2

LOKALIZACJA: Sopot