NESTOR SPRINGS

Audyt techniczny hali przemysłowej

Audyt techniczny budynku hali handlowej o konstrukcji stalowej z analizą możliwości dostosowania obiektu na cele produkcyjne. Weryfikacja obiektu realizowana przed zakupem nieruchomości przez Zleceniodawcę.

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:  11,000 m2

LOKALIZACJA:  Jaworzno

ZAKRES USŁUG:

  • Analiza i weryfikacja dokumentacji projektowej oraz zgromadzonej dokumentacji technicznej utrzymania obiektu
  • Analiza techniczna budynku we wszystkich branżach: ogólnobudowlanej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, niskoprądowej i bezpieczeństwa pożarowego
  • Ocena stanu energochłonności obiektu w tym inspekcja obiektu kamerą termowizyjną
  • Ocena nośności posadzek wraz z wykonaniem pomiarów laboratoryjnych
  • Pomiary nośności i zagęszczenia gruntu na drogach komunikacyjnych
  • Ocena ryzyk środowiskowych
  • Audyt kosztów eksploatacji nieruchomości
  • Określenie budżetów inwestycyjnych związanych z planowaną zmianą sposobu użytkowania
  • Określenie planu remontów na kolejnych 5 lat eksploatacji