NARODOWE CENTRUM NAUKI

Audyt techniczny budynku biurowego

Audyt techniczny i eksploatacyjny obiektu, wraz z opracowaniem raportu Technical Due Diligence zawierającego wytyczne dla potencjalnego inwestora/nabywcy, pod kątem weryfikacji dokumentacji projektowej i eksploatacyjnej.

Zakres przeglądu obejmował branże sanitarną, elektryczną, budowlaną, SAP, badanie gruntu. Nowemu właścicielowi zależało na oszacowaniu kosztów związanych z adaptacją budynku w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa budowlanego oraz ewentualnym dostosowaniem obiektu do klasy A wg. standardu MOSP.

Zalecenia po audytowe wykonano w perspektywie najbliższych 10 lat

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 5,600 m2

LOKALIZACJA: Kraków

ZAKRES USŁUG:

  • Analiza i weryfikacja dokumentacji projektowej oraz dokumentacji technicznej utrzymania obiektu
  • Analiza techniczna budynku we wszystkich branżach: budowlanej, sanitarnej (w tym inwentaryzacja telewizyjna przyłączy kanalizacyjnych) , elektrycznej, niskoprądowej i bezpieczeństwa pożarowego
  • Ocena stanu energochłonności obiektu w tym inspekcja obiektu kamerą termowizyjną
  • Ocena warunków geotechnicznych obiektu
  • Ocena ryzyk środowiskowych
  • Analiza aspektów komunikacyjnych
  • Audyt eksploatacji nieruchomości
  • Określenie budżetów remontowych na kolejne lata eksploatacji