FINARTO INVESTMENTS

Audyt techniczny nieruchomości

Audyt techniczny budynku biurowego na zlecenie inwestora planującego zakup przedmiotowej nieruchomości.

Projekt zrealizowany w dwóch fazach:

I Faza – weryfikacja techniczna obiektu

II Faza – weryfikacja usunięcia usterek 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 5,000 m2

LOKALIZACJA: SOPOT

ZAKRES USŁUG:

  • Analiza i weryfikacja dokumentacji wykonawczej i powykonawczej
  • Analiza dokumentacji eksploatacyjnej
  • Analiza techniczna budynku we wszystkich branżach: ogólnobudowlanej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, niskoprądowej i bezpieczeństwa pożarowego;
  • Ocena stanu energochłonności obiektu w tym inspekcja obiektu kamerą termowizyjną
  • Ocena ryzyk środowiskowych
  • Określenie budżetów inwestycyjnych związanych z wyszczególnionymi w raporcie usterkami i problemami technicznymi