CARMEL INVESTMENTS

Audyt techniczny budynku biurowego

Charakterystyka obiektu: kompleks składający się z kilku połączonych ze sobą budynków, które wybudowano w latach 60-tych XX w.  Jako jeden z pierwszych budynków w Krakowie został zaadoptowany na biurowiec stając się symbolem zachodzących przemian. 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 28,000 m2

LOKALIZACJA: Kraków

ZAKRES USŁUG:

  • Audyt techniczny budynku wraz z infrastrukturą oraz analiza koncepcji nowego systemu klimatyzacji i wentylacji
  • Określenie stanu technicznego budynku,
  • Weryfikacja dostępnej dokumentacji,
  • Określenie budżetu inwestycyjnego
  • Analiza istniejącej infrastruktury technicznej pod kątem konieczności wymiany oraz ograniczenia kosztów eksploatacyjnych
  • Weryfikacja obiektu pod kątem bezpieczeństwa pożarowego w odniesieniu do aktualnych przepisów