AKAMAI TECHNOLOGIES

Audyt techniczny powierzchni biurowej

Audyt techniczny powierzchni biurowej w budynku VINCI w celu weryfikacji stanu technicznego przed decyzją o rozszerzeniu umowy najmu.

POWIERZCHNIA: 6,000 m2

LOKALIZACJA: Kraków

ZAKRES USŁUG:

  • Analiza i weryfikacji dokumentacji projektowej i technicznej
  • Inspekcja i analiza techniczna budynku we wszystkich branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, niskoprądowej i bezpieczeństwa pożarowego
  • Doradztwo w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych w odniesieniu do kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych
  • Opracowanie budżetu inwestycyjnego dla przedmiotowej inwestycji