Audyty techniczne

Kompleksowa analiza  nieruchomości, Ocena stanu technicznego możliwości przebudowy, istniejących szans i zagrożeń. 

Wnikliwe przeglądy w wyniku których powstaje raport techniczny Technical Due Diligence  z opisem stanu obiektu i wytycznymi na temat niezbędnych napraw, remontów czy modernizacji dostosowujących obiekt do bieżących potrzeb i przepisów prawa. 

W zależności od oczekiwań klienta raport może mieć charakter jedynie poglądowy, bądź szczegółowy uwzględniający szacunkowy koszt oraz harmonogram pokazujący przebieg poszczególnych etapów realizacji inwestycji w krótkim i długim horyzoncie czasowym.