Siedziba
Header Image

Zarządzanie Wartością Przedsięwzięcia – Value Management

Zarządzanie wartością przedsięwzięć budowlanych to proces kompleksowej analizy funkcji budynku w celu poszukiwania redukcji zbędnych kosztów przy jednoczesnym zachowaniu, a nawet podniesieniu zakładanej funkcjonalności, jakości oraz standardów wykończenia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami inwestora.

Zarządzanie wartością odbywa się na trzech płaszczyznach:

Value PlanningPlanowanie Wartości które ma miejsce na etapie planowania i opracowywania koncepcji przedsięwzięcia

Value Engineering Inżynieria Wartości ukierunkowana na optymalizację rozwiązań projektowych

Value Reviewing Kontrola Wartości która odbywa się na każdym etapie realizacji projektu celem weryfikacji efektywności zarządzania wartością w odniesieniu do wszystkich czynników wpływających na ulepszenie inwestycji.

Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia maksymalnych korzyści jest rozpoczęcie procesu Zarządzania wartością już na najwcześniejszym etapie procesu inwestycyjnego, czyli samej inicjacji inwestycji. Optymalizacja rozwiązań i kosztów musi również przewidywać i uwzględniać wszystkie cykle życia obiektu, w tym elementy związane z samą budową, eksploatacją czy zakończeniem użytkowania.

Top