Siedziba
Header Image

Projekty unijne

Firma INVESTCOVER zrealizowała projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mając na uwadze nieustanny rozwój kompetencji członków naszego zespołu podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do programu „Człowiek – najlepsza inwestycja” realizowanego ze wsparciem środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach programu wybrani pracownicy Investcover wzięli udział w cyklu profesjonalnych szkoleń, których celem było pogłębienie ich dotychczasowej wiedzy i zdobycie nowych kompetencji. Z jednej strony przekłada się to na osobisty rozwój zawodowy członków zespołu, a z drugiej pozwala na jeszcze lepsze zarządzanie projektami na rzecz naszych klientów.

Projekt ”Certyfikowany Kierownik Projektu” - certyfikat Prince2
Cykl szkoleń zrealizowanych w okresie IV-VI 2015 w ramach Programu „Człowiek Najlepsza Inwestycja” miał na celu wzmocnienie potencjału zawodowego kadry odpowiedzialnej za zarządzanie projektami oraz wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnej realizacji zadań.

Program obejmował 96h wykładów i warsztatów z zakresu:

– brytyjskiej metodyki Prince 2 stosowanej do skutecznego zarządzania projektami,

– zasad tworzenia i zarządzania harmonogramami w MS Project,

– praktycznych aspektów pracy Project Menadżera,

– skutecznego zarządzania zespołem projektowym.

Jednym z etapów programu szkoleniowego była symulacja biznesowa, podczas której uczestnicy mogli zastosować zdobytą w wiedzę w praktyce, a także egzamin końcowy weryfikujący poziom zdobytej wiedzy i umiejętności.

Rezultatem projektu jest zdobycie międzynarodowych certyfikatów z metodyki Prince2 przez członków zespołu INVESTCOVER, a także pogłębienie dotychczasowej wiedzy i zdobycie nowych kompetencji, co z jednej strony przekłada się na rozwój zawodowy pracowników, a z drugiej pozwala na jeszcze lepsze zarządzanie projektami na rzecz naszych klientów.

Metodyka Prince 2 (PRojects IN Controlled Enviroments)
to brytyjska metodyka znana i stosowana przez zarówno przez międzynarodowe korporacje jak i mniejsze firmy usługowe na całym świecie. Pozwala na skuteczne zarządzanie projektami w uporządkowany i efektywny sposób, ze szczególnym uwzględnieniem uzasadnienia biznesowego projektu na każdym etapie jego realizacji. 

Projekt Zielone światło dla MSP
Jednym z kluczowych czynników skutecznego wdrażania rozwiązań proekologicznych jest poziom wiedzy i kompetencje pracowników uczestniczących w projektach. Z tego względu nieustannie dbamy o ich rozwój w tym zakresie, co zainspirowało nas do udziału w projekcie „Zielone światło dla MSP”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt składał się z dwóch części – merytorycznej obejmującej analizę dużych baz danych w kontekście świadczenia usług proekologicznych oraz doradczej mającej na celu wzrost wiedzy w zakresie wdrożeń proekologicznych wśród pracowników oraz kadry zarządzającej firmy. Na podstawie specjalistycznego kwestionariusza przeprowadzona została analiza eko-kompetencji oraz ocena potencjału przedsiębiorstwa w kontekście dalszego intensywnego rozwoju działań proekologicznych.

kapitalludzki_pl logo_ueefs_lewastrona

Top