Siedziba

Realizacje

KELLER POLSKA – Przebudowa układu zasilania

Koordynacja i nadzór procesu przebudowy przyłącza energetycznego z niskiego na średnie napięcie. Zakres odpowiedzialności obejmuje: koordynację działań projektowych na styku z operatorem PGE S.A. udział w procesie przetargowym na wybór wykonawcy i dostawcy uzgodnienie budżetu inwestycji i kontrola kosztów współpraca bieżąca z operatorem wykonawcą i inwestorem nadzór inspektorski prac związanych z realizacją inwestycji organizacja procesów odbiorowych rozliczenie proj...
Więcej

Przebudowa instalacji elektrycznych w centrum biurowym BUMA SQUARE w Krakowie

Koordynacja procesu przebudowy sieci instalacji średnio i niskonapięciowych na terenie nieruchomości. Zakres usług: opracowanie budżetu inwestycji organizacja procesów przetargowych na wybór projektantów, wykonawców i dostawców negocjacje warunków kontraktowych koordynacja i nadzór inwestorski prac oraz współpraca z lokalną administracją i gestorami mediów kontrola budżetu i harmonogramu organizacja procesów odbiorowych rozliczenie projektu W ramach projektu przebudo...
Więcej

Modernizacja szachtów technicznych w kompleksie biurowym – BUMA SQUARE

BUMA szachty techniczne - Investcover
Szachty techniczne, czyli pionowe kanały  wykonane w konstrukcji budynku służące rozprowadzeniu instalacji wewnątrz budynku, wymagały przeprowadzenia wielu prac naprawczych i modernizacyjnych celem poprawy jakości i bezpieczeństwa w trakcie bieżącej eksploatacji, a także podczas prowadzenia prac konserwacyjnych. Investcover przeprowadziła cały projekt - począwszy od inwentaryzacji na początkowym etapie celem określenia szczegółowego zakresu prac które należy wykonać, poprzez określenie budżet...
Więcej

CCTV – Koordynacja procesu przebudowy systemu telewizji przemysłowej i systemu monitoringu

BUMA CCTV - Investcover
Firma Investcover była odpowiedzialna za organizację i nadzór procesu przebudowy systemu telewizji przemysłowej CCTV (Closed Circuit TeleVision) oraz centrum monitoringu, w którym odbywa się kontrola i nadzór nad bezpieczeństwem najemców i osób przebywających, w kompleksie biurowym Buma Square w Krakowie. Projekt rozpoczęto od analizy deficytów i ułomności istniejącego systemu tak by zapewnić pełne pokrycie monitorowanego terenu w trybie dziennym i nocnym. Przeprowadzono wizję lokalną wraz z ...
Więcej

Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w centrum biurowym BUMA SQUARE

Koordynacja procesu przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z połączeniem nowym wodociągiem istniejących sieci wodociągowych biegnących w ulicach Łagiewnicka i Wadowicka. Zakres usług: opracowanie budżetu inwestycji organizacja procesów przetargowych na wybór projektantów, wykonawców i dostawców negocjacje warunków kontraktowych koordynacja i nadzór inwestorski prac oraz współpraca z lokalną administracją i gestorami mediów kontrola budżetu i harmonogramu organizacja p...
Więcej
Top