Siedziba

Realizacje

Mieszkanie PLUS – Radom

Jako Inwestor Zastępczy Investcover nadzoruje budowę wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Radomiu realizowanych w ramach programu "Mieszkanie PLUS"  Program polega na wybudowaniu na terenie samorządu wysokiej jakości budynków, przyjaznych rodzinom i społecznościom lokalnym, spełniających rygorystyczne standardy techniczne i urbanistyczne. Nadzorowana budowa w Radomiu to dwa bydynki o łącznej powierzchni ponad 6.800 m2, z dwoma zjazdami, miejscami parkingowymi, placami zabaw dla dzieci i...
Więcej

KELLER POLSKA – Przebudowa układu zasilania

Koordynacja i nadzór procesu przebudowy przyłącza energetycznego z niskiego na średnie napięcie. Zakres odpowiedzialności obejmuje: koordynację działań projektowych na styku z operatorem PGE S.A. udział w procesie przetargowym na wybór wykonawcy i dostawcy uzgodnienie budżetu inwestycji i kontrola kosztów współpraca bieżąca z operatorem wykonawcą i inwestorem nadzór inspektorski prac związanych z realizacją inwestycji organizacja procesów odbiorowych rozliczenie proj...
Więcej

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii – budowa przychodni medycznej

Koordynacja budowy Przychodni Medycznej w ramach inwestora zastępczego na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie Zakres odpowiedzialności obejmuje: koordynacje procesu budowy, kontrola harmonogramu i jakości prowadzenia prac, nadzór procesu zmian projektowych, rozliczenia budżetu inwestycji zgodnie z wymogami Urzędu Marszałkowskiego wraz z kontrolą  kosztów, pomoc przy przetargach, koordynacja procesów odbiorowych, Powierzchnia użytkowa 3,000 m2 ...
Więcej

Modernizacja szachtów technicznych w kompleksie biurowym – BUMA SQUARE

BUMA szachty techniczne - Investcover
Szachty techniczne, czyli pionowe kanały  wykonane w konstrukcji budynku służące rozprowadzeniu instalacji wewnątrz budynku, wymagały przeprowadzenia wielu prac naprawczych i modernizacyjnych celem poprawy jakości i bezpieczeństwa w trakcie bieżącej eksploatacji, a także podczas prowadzenia prac konserwacyjnych. Investcover przeprowadziła cały projekt - począwszy od inwentaryzacji na początkowym etapie celem określenia szczegółowego zakresu prac które należy wykonać, poprzez określenie budżet...
Więcej

Renowacja szkieletu elewacji – kompleks biurowy BUMA SQUARE

BUMA elewacja - Investcover
BUMA SQAURE w Krakowie to kompleks biurowy składający się z kilku połączonych ze sobą budynków o łącznej powierzchni około 28.000m2. Działając na zlecenie właściciela obiektu firma Investcover odpowiada za nadzór i kompleksową obsługę wszystkich inwestycji realizowanych na obiekcie. Jedną z nich była renowacja szkieletu elewacji przeprowadzona na przełomie roku 2015/2016. W ramach projektu renowacji szkieletu elewacji zrealizowano następujący zakres prac: Wykonanie konserwacji wspornik...
Więcej

CCTV – Koordynacja procesu przebudowy systemu telewizji przemysłowej i systemu monitoringu

BUMA CCTV - Investcover
Firma Investcover była odpowiedzialna za organizację i nadzór procesu przebudowy systemu telewizji przemysłowej CCTV (Closed Circuit TeleVision) oraz centrum monitoringu, w którym odbywa się kontrola i nadzór nad bezpieczeństwem najemców i osób przebywających, w kompleksie biurowym Buma Square w Krakowie. Projekt rozpoczęto od analizy deficytów i ułomności istniejącego systemu tak by zapewnić pełne pokrycie monitorowanego terenu w trybie dziennym i nocnym. Przeprowadzono wizję lokalną wraz z ...
Więcej

Koordynacja działań związanych z hydroizolacją obiektu – BUMA SQUARE

BUMA SQUARE - Investcover
BUMA SQAURE w Krakowie to kompleks biurowy składający się z kilku połączonych ze sobą budynków o łącznej powierzchni około 30.000m2. Działając na zlecenie właściciela obiektu firma Investcover odpowiada za nadzór i kompleksową obsługę wszystkich inwestycji realizowanych na obiekcie. Jedną z nich były prace związane z hydroizolacją budynków. W ramach projektu hydroizolacji zrealizowano następujący zakres prac: Wykonanie uszczelnień fasady słupowo-ryglowej oraz elewacji wentylowanej w ko...
Więcej

SENATORSKA INVESTMENTS – opracowanie standardu technicznego wykończenia powierzchni dla budynku biurowego PLAC ZAMKOWY w Warszawie

Opracowanie wytycznych technicznych i standardów materiałowych wykończenia powierzchni biurowych i usługowych dla właściciela obiektu wraz z oszacowaniem kosztów realizacji inwestycji. Charakterystyka obiektu: nowoczesny biurowiec zlokalizowany w prestiżowej części miasta stołecznego Warszawy przy Placu Zamkowym Powierzchnia:  5700m2 Projekt zakończony w listopadzie 2014r  
Więcej
Top