Siedziba

Realizacje

Carmel Investments – Audyt techniczny budynku biurowego

Audyt techniczny budynku biurowego w Krakowie dla CARMEL INVETSTMENTS Sp. z o.o. Zakres odpowiedzialności: audyt techniczny budynku wraz z infrastrukturą oraz analiza koncepcji nowego systemu klimatyzacji i wentylacji określenie stanu technicznego budynku, weryfikacja dostępnej dokumentacji, określenie budżetu inwestycyjnego analiza istniejącej infrastruktury technicznej pod kątem konieczności wymiany oraz ograniczenia kosztów eksploatacyjnych weryfikacja obiektu pod kątem...
Więcej

Narodowe Centrum Nauki w Krakowie – Audyt techniczny budynku biurowego

Audyt techniczny nieruchomości w celu weryfikacji stanu technicznego przed decyzją o zakupie. W zakres zlecenia wchodziła m.in.: analiza i weryfikacji dokumentacji projektowej oraz dokumentacji technicznej utrzymania obiektu analiza techniczna budynku we wszystkich branżach: budowlanej, sanitarnej (w tym inwentaryzacja telewizyjna przyłączy kanalizacyjnych) , elektrycznej, niskoprądowej i bezpieczeństwa pożarowego ocena stanu energochłonności obiektu w tym inspekcja obiektu kamerą ...
Więcej

Audyt techniczny Centrum Handlowego w Legnicy

Audyt techniczny nieruchomości w celu weryfikacji stanu technicznego przed decyzją o zakupie. W zakres zlecenia wchodziła m.in.: analiza i weryfikacja dokumentacji projektowej oraz dokumentacji technicznej utrzymania obiektu inspekcja i analiza techniczna budynku we wszystkich branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, niskoprądowej i bezpieczeństwa pożarowego ocena ryzyk środowiskowych analiza aspektów komunikacyjnych audyt eksploatacji nieruchomości określenie budże...
Więcej

NESTOR SPRINGS – Audyt techniczny hali przemysłowej

Audyt techniczny budynku hali handlowej o konstrukcji stalowej dla NESTOR SPRINGS Sp. z o.o. Sp. kom. z analizą możliwości dostosowania obiektu na cele produkcyjne. Weryfikacja obiektu realizowana przed zakupem nieruchomości przez Zleceniodawcę. Zlecenie obejmowało: analizę i weryfikację dokumentacji projektowej oraz zgromadzonej dokumentacji technicznej utrzymania obiektu analizę techniczną budynku we wszystkich branżach: ogólnobudowlanej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, ni...
Więcej

Audyt techniczny budynku biurowego – Wrocław

Audyt techniczny nieruchomości w celu weryfikacji stanu technicznego przed decyzją o zakupie. W zakres zlecenia wchodziła: analiza i weryfikacja dokumentacji projektowej oraz dokumentacji niskoprądowej i bezpieczeństwa pożarowego ocena ryzyk środowiskowych analiza aspektów komunikacyjnych audyt eksploatacji nieruchomości określenie budżetów remontowych na kolejne lata eksploatacji Projekt realizowany w lutym 2016 na zlecenie Funduszu Inwestycyjnego. Powierzchnia użytkow...
Więcej
Top