FORUM GOSPODARCZE BUDOWNICTWA – BUILD4FUTURE

BUILD4FUTURE – Największe Forum Gospodarcze Budownictwa za nami. Cieszymy się, że mogliśmy brać udział w wydarzeniu i mieć wpływ na rozwój sektora budowlanego w Polsce. Spotkanie cechował ciekawy program merytoryczny z udziałem wybitnych ekspertów z branży budowlanej, a także przedstawicieli rządu. Unikatowa platforma do rozmów i wymiany doświadczeń o stanie sektora budowlanego w Polsce – strategiach rozwoju, zmianach, możliwościach i wyzwaniach na najbliższe lata, a także potencjale w zakresie eksportu i współpracy międzynarodowe. Jednym z panelistów był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – Pan Artur Soboń, którego mieliśmy szansę poznać osobiście.