HUTA SZKŁA

Doradztwo technicze

W ramach przygotowania procesu inwestycyjnego dotyczącego budowy nowego zakładu Huty Szkła w Wyszkowie zespół Investcover we współpracy z ekspertami i przedstawicielami odpowiednich służb po stronie Inwestora był odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu przetargowego na wybór Generalnego Wykonawcy dla ww. zadania.

Projekt realizowany w formule Design & Build na zlecenie klienta z sektora przemysłu szklarskiego.

Projekt realizowany w technologii BIM

POWIERZCHNIA: 11 000 m2

LOKALIZACJA: Wyszków

.

ZAKRES USŁUG:

  • Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór Generalnego Wykonawcy zgodnie z korporacyjnymi wymogami i standardami 
  • Weryfikacja i analiza potencjału firm zaproszonych do udziału w postępowaniu
  • Przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji
  • Porównanie ofert pod względem cenowym, formalnym i merytorycznym  
  • Prowadzenie rozmów i negocjacji z oferentami
  • Analiza i dyskusja w zakresie proponowanych rozwiązań technicznych i pomysłów dotyczących optymalizacji projektu
  • Wsparcie techniczne i merytoryczne na etapie opracowania umowy z GW oraz w trakcie negocjacji samych warunków kontraktu
  • Opracowanie raportu końcowego i rekomendacji dla Zarządu