Home / Portfolio / Spacja – przebudowa restauracji w Krakowie

Spacja – przebudowa restauracji w Krakowie

  • Koordynacja i nadzór inspektorski procesu adaptacji powierzchni na potrzeby dwóch zapleczy restauracyjnych i czterech restauracji.
  • Zakres odpowiedzialności: nadzór procesu projektowego wraz z analizą dokumentacji projektowej, uzgodnienie budżetu inwestycji, negocjacje warunków kontraktowych z wykonawcami oraz kontrola kosztów, nadzór inwestorski wszystkich prac związanych z aranżacją powierzchni, koordynacja dostaw, organizacja procesów odbiorowych, rozliczenie projektu.
  • Projekt zakończony w czerwcu 2016r.
  • Powierzchnia zapleczy i części wydawczej:  500m2

 

Top