Home / Portfolio / Przebudowa instalacji elektrycznych w centrum biurowym BUMA SQUARE w Krakowie

Przebudowa instalacji elektrycznych w centrum biurowym BUMA SQUARE w Krakowie

Koordynacja procesu przebudowy sieci instalacji średnio i niskonapięciowych na terenie nieruchomości.

Zakres usług:

  • opracowanie budżetu inwestycji
  • organizacja procesów przetargowych na wybór projektantów, wykonawców i dostawców
  • negocjacje warunków kontraktowych
  • koordynacja i nadzór inwestorski prac oraz współpraca z lokalną administracją i gestorami mediów
  • kontrola budżetu i harmonogramu
  • organizacja procesów odbiorowych
  • rozliczenie projektu

W ramach projektu przebudowane zostało istniejące zasilanie obiektów wraz z trafostacją, rozdzielnicami głównymi budynków oraz dostawą i uruchomieniem generatora prądotwórczego.

Projekt zakończony w marcu 2017r.

Top