Home / Portfolio / Modernizacja szachtów technicznych w kompleksie biurowym – BUMA SQUARE

Modernizacja szachtów technicznych w kompleksie biurowym – BUMA SQUARE

Szachty techniczne, czyli pionowe kanały  wykonane w konstrukcji budynku służące rozprowadzeniu instalacji wewnątrz budynku, wymagały przeprowadzenia wielu prac naprawczych i modernizacyjnych celem poprawy jakości i bezpieczeństwa w trakcie bieżącej eksploatacji, a także podczas prowadzenia prac konserwacyjnych.

Investcover przeprowadziła cały projekt – począwszy od inwentaryzacji na początkowym etapie celem określenia szczegółowego zakresu prac które należy wykonać, poprzez określenie budżetu i harmonogramu, organizację procesu przetargowego, wybór wykonawcy oraz negocjacje umowy, a skończywszy na nadzorowaniu prac wykonawczych.

W ramach projektu zrealizowano następujący zakres prac:

  • Uzupełnienie izolacji na kanałach wentylacyjnych
  • Naprawa nieszczelnych kanałów wentylacyjnych
  • Wykonanie podestów technicznych i drabinek
  • Zabezpieczeni linowe do prac na wysokości na drabinkach
  • Montaż systemów SAP (Vesda i Listec) połączonych z centralą pożarową – (system detekcji dymu i pomiaru temperatury)
  • Uporządkowanie przebiegu tras instalacji elektrycznych i freonowych
  • Uzupełnienie brakujących przejść ogniowych
  • Generalne czyszczenie szachtów celem zapewnienia poprawnego działania systemu Vesda
  • Naprawa mocowań ciągów kanalizacyjnych i usunięcie nieszczelności

Łącznie prace prowadzone były na 4 szachtach pionowych o wysokości 28m, a także na 2 szachtach poziomych.

 

Top