Home / Portfolio / Koordynacja działań związanych z hydroizolacją obiektu – BUMA SQUARE

Koordynacja działań związanych z hydroizolacją obiektu – BUMA SQUARE

BUMA SQAURE w Krakowie to kompleks biurowy składający się z kilku połączonych ze sobą budynków o łącznej powierzchni około 30.000m2. Działając na zlecenie właściciela obiektu firma Investcover odpowiada za nadzór i kompleksową obsługę wszystkich inwestycji realizowanych na obiekcie. Jedną z nich były prace związane z hydroizolacją budynków.

W ramach projektu hydroizolacji zrealizowano następujący zakres prac:

 1. Wykonanie uszczelnień fasady słupowo-ryglowej oraz elewacji wentylowanej w kolejnych etapach:
  • Demontaż istniejących obrzeży i kostki brukowej
  • odkopanie i oczyszczenie ścian fundamentowych
  • gruntowanie i równanie ścian tynkiem cementowym
  • wykonanie hydroizolacji w technologii Weber Deitermann Superflex
  • zabezpieczenie hydroizolacji przed uszkodzeniem mechanicznym folią kubełkową oraz styropianem
  • zasypanie fundamentów z zagęszczeniem
  • odtworzenie opaski i/lub chodników z kostki brukowej wraz z odtworzeniem terenów zielonych
 2. Odtworzenie izolacji poziomej metodą iniekcji
  • wywiercenie i odpylenie otworów,
  • wykonanie iniekcji – odtworzenie przepony poziomej
  • zasklepienie otworów zaprawą bezskurczową.
  • uszczelnienie ściany mikrozaprawą uszczelniającą
 3. Uszczelnienie przejść rurowych i kablowych

Czas realizacji: 1.5 miesiąca

 

Top