Home / Portfolio / Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w centrum biurowym BUMA SQUARE

Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w centrum biurowym BUMA SQUARE

Koordynacja procesu przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z połączeniem nowym wodociągiem istniejących sieci wodociągowych biegnących w ulicach Łagiewnicka i Wadowicka.

Zakres usług:

  • opracowanie budżetu inwestycji
  • organizacja procesów przetargowych na wybór projektantów, wykonawców i dostawców
  • negocjacje warunków kontraktowych
  • koordynacja i nadzór inwestorski prac oraz współpraca z lokalną administracją i gestorami mediów
  • kontrola budżetu i harmonogramu
  • organizacja procesów odbiorowych
  • rozliczenie projektu

W ramach projektu przebudowana została istniejąca sieć wodno-kanalizacyjna o łącznej długości ponad 2,000 mb.
Projekt zakończony w marcu 2017r.

Top