Home / Portfolio

Realizacje

Restauracja OLIMP- rozbudowa i modernizacja powierzchni usługowej

Koordynacja procesu adaptacji i modernizacji powierzchni usługowej wraz z nadzorem inwestorskim. Zakres odpowiedzialności: negocjacje warunków technicznych do umowy najmu, nadzór procesu projektowego wraz z uzgodnieniem budżetu inwestycji, kontrola kosztów, nadzór inwestorski wszystkich prac związanych z przebudową powierzchni, organizacja procesów odbiorowych, rozliczenie projektu Powierzchnia: 400m2 Projekt zakończony.
Więcej

Hotel ANDERSIA w Poznaniu – przegląd techniczny

IBB Andersia Hotel - Investcover
Wielobranżowy przegląd techniczny obiektu wraz z opracowaniem raportu Technical Due Diligence z wytycznymi dla właściciela na temat zakresu niezbędnych napraw, modernizacji i remontów oraz oszacowaniem kosztów i wstępnego harmonogramu realizacji inwestycji. Charakterystyka obiektu: czterogwiazdkowy hotel klasy biznes liczący 12 pięter oraz 171 pokoi. Zawiera dodatkowo strefę wellness-spa oraz wielofunkcyjne centrum konferencyjne, dla klientów biznesowych. Projekt zakończony w październ...
Więcej
Top