Realizacje

Budowa Hotelu Puro w Warszawie – nadzór techniczny

Nadzór technicznych projektu budowy budynku hotelowego. Zakres odpowiedzialności obejmuje: nadzór techniczny procesu zmian projektowych na etapie realizacji, doradztwo techniczne z zakresu zmian wpływających na budżet inwestycji, współpraca bieżąca z wykonawcami i inwestorem, nadzór inspektorski wszystkich prac związanych z realizacją inwestycji, organizacja procesów odbiorowych. Projekt w trakcie realizacji
Więcej

Spacja – przebudowa restauracji w Krakowie

Koordynacja i nadzór inspektorski procesu adaptacji powierzchni na potrzeby dwóch zapleczy restauracyjnych i czterech restauracji. Zakres odpowiedzialności: nadzór procesu projektowego wraz z analizą dokumentacji projektowej, uzgodnienie budżetu inwestycji, negocjacje warunków kontraktowych z wykonawcami oraz kontrola kosztów, nadzór inwestorski wszystkich prac związanych z aranżacją powierzchni, koordynacja dostaw, organizacja procesów odbiorowych, rozliczenie projektu. Projekt zakońc...
Więcej

Restauracja OLIMP- rozbudowa i modernizacja powierzchni usługowej

Koordynacja procesu adaptacji i modernizacji powierzchni usługowej wraz z nadzorem inwestorskim. Zakres odpowiedzialności: negocjacje warunków technicznych do umowy najmu, nadzór procesu projektowego wraz z uzgodnieniem budżetu inwestycji, kontrola kosztów, nadzór inwestorski wszystkich prac związanych z przebudową powierzchni, organizacja procesów odbiorowych, rozliczenie projektu Powierzchnia: 400m2 Projekt zakończony.
Więcej

Hotel ANDERSIA w Poznaniu – przegląd techniczny

IBB Andersia Hotel - Investcover
Wielobranżowy przegląd techniczny obiektu wraz z opracowaniem raportu Technical Due Diligence z wytycznymi dla właściciela na temat zakresu niezbędnych napraw, modernizacji i remontów oraz oszacowaniem kosztów i wstępnego harmonogramu realizacji inwestycji. Charakterystyka obiektu: czterogwiazdkowy hotel klasy biznes liczący 12 pięter oraz 171 pokoi. Zawiera dodatkowo strefę wellness-spa oraz wielofunkcyjne centrum konferencyjne, dla klientów biznesowych. Projekt zakończony w październ...
Więcej
Top