Home / Portfolio

Realizations

Spacja Restaurant & Bistro in Krakow

Koordynacja i nadzór inspektorski procesu adaptacji powierzchni na potrzeby dwóch zapleczy restauracyjnych i czterech restauracji. Zakres odpowiedzialności: nadzór procesu projektowego wraz z analizą dokumentacji projektowej, uzgodnienie budżetu inwestycji, negocjacje warunków kontraktowych z wykonawcami oraz kontrola kosztów, nadzór inwestorski wszystkich prac związanych z aranżacją powierzchni, koordynacja dostaw, organizacja procesów odbiorowych, rozliczenie projektu. Projekt zakońc...
Read More

OLIMP Restaurant – extension and modernization of services space

Coordination of the adaptation and modernization of the service area with investor supervision. Responsibilities: negotiation of technical conditions to the lease agreement, supervision of the design process, agreeing the investment budget, cost control, project supervision of all work related to the reconstruction of the surface area, organization of acceptance processes, and settlement of project. Area: 400m2. Project completed.
Read More

ANDERSIA Hotel in Poznań – technical due diligence

IBB Andersia Hotel - Investcover
Complex technical overview of the property, together with the development of the Technical Due Diligence report with guidelines for the owner pertaining to the the extent of necessary repairs, modernization and repairs, cost estimates and the preliminary timetable for the investment. Characteristics of the property: four-star business-class hotel with 12 floors and 171 rooms. Additionally, it includes wellness-spa and a multi-purpose conference center for business customers. Project co...
Read More
Top